درباره ما:

سبکسازی ساختمان یکی از ملاحظات اصلی و از دغدغه های اصلی مهندسین و طراحان سازه است . بطور کلی سبکی وزن یک ساختمان اولا مشخصات اجزاء باربر سازه را پایین میاورد و مهمتر از آن در رفتار سازه در برابر نیرو های جانبی نظیر زلزله و باد موثر است .عموما قسمت اصلی وزن یک ساختمان را دیوارهای آن تشکیل میدهند امروزه تلاش های زیادی جهت کاهش وزن این عناصر صورت پذیرفته است . در گذشته استفاده از آجر بعنوان مصالح اصلی ساخت دیوار رایج بود که بعنوان مثال وزن یک متر مربع تیغه آجری ۱۰ سانتی متری بالغ بر ۲۵۰ کیلوگرم بر متر مربع بود ولی با استفاده از مصالح سبک نظیر انواع بلوک سیمانی سبک با وزن مخصوص ۷۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب این عدد به ۹۰ کیلو گرم کاهش پیدا کرده است.در حال حاضر بلوکهای سیمانی سبک توخالی پوکه ای بجهت مجوف بودنشان این عدد را به ۶۵ کیلو گرم تقلیل داده اند.چیزی که در این میان خودنمایی میکند وزن ملات مصرفی است که خود ۱۵ درصد از سطح دیوار را شامل میشود و وزنی معادل ۲۵ کیلوگرم از این اعداد را بخود اختصاص داده است .

کارخانه فرا بلوک افتخار دارد برای اولین بار این عدد را به ۵۰ کیلوگرم بر متر مربع یعنی ۳۰ درصد وزن قبل تقلیل داده و آنرا به جامعه مهندسی معرفی نماید